2023/11/14

Fostira AB vinner upphandling för Trelleborgs kommun avseende kommunikations- insatser

Trelleborgs-Kommun

Trelleborgs kommun har upphandlat konsulttjänster för behovsstyrda kommunikationsinsatser. Upphandlingen avser en operativ och kreativ partner i utvalda delar av Trelleborgs kommuns interna och externa kommunikations-, informations- och marknadsföringsarbete. De efterfrågade tjänsterna kommer att avropas när behov uppstår.

Takvolym för upphandlingen är 2,1 MSEK. 

Bli kontaktad!

Lämna dina kontaktuppgifterna nedan så kontaktar vi dig! Alternativt når du oss direkt via kontaktuppgifterna nedan.