2021/05/23

Fostira AB har fått i uppdrag att ta fram Kustorder Sverige AB

Fostira_Företagsbyrå_Kustorder

Under januari månad blev det klart att Fostira AB får i uppdrag att ta fram Stockholms Skärgårds nya ledande leveransbolag, Kustorder Sverige AB. Uppdraget innefattar bland annat framtagandet av en helt ny leveransplattform, systemutveckling, marknadsföring och grafisk design.

Uppdraget är nu i slutstadiet och Kustorder planeras att lanseras till allmänheten under juni månad. 

Hej!

Lämna dina kontaktuppgifterna nedan så kontaktar vi dig! Alternativt når du oss direkt via kontaktuppgifterna nedan.

Besöksadress