2021/10/29

Fostira AB vinner upphandling gällande avtal Interreg Sverige-Norge 2021

Fostira_Företagsbyrå_Interreg_Sverige_Norge

Länsstyrelsen Jämtlands län beslutar att teckna avtal med Fostira AB gällande Interreg Sverige-Norge webbplats.

Länsstyrelsen har genomfört en direktupphandling av Interreg Sverige-Norge webbplats. Vid anbudstidens utgång hade fyra (4) anbud inkommit. Länsstyrelsen har prövat anbudet utifrån de krav som ställdes i upphandlingen.

I utvärderingen har även referenstagning ingått, där referenten lämnat sådana uppgifter att anbudsgivaren bedömdes uppfylla de krav som myndigheten ställt. Utvärdering av de bilagor som beskriver företagets organisation och resurser är godkända och anbudsgivarens redovisade miljöarbete lever upp till de krav som myndigheten ställt.

Med hänvisning till ovanstående beslutar undertecknad att anta Fostira AB som leverantör av webbplats. 

 

Interreg Sverige-Norge 2021-2027

Region Värmland koordinerar arbetet med att ta fram EU-programmet Interreg Sverige-Norge för den nya programperioden 2021-2027. Programområdet omfattar Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Västernorrland och Västra Götalandsregionen samt de norska fylkeskommunerna Innlandet, Trøndelag, och Viken. Tillsammans har regionerna och fylkeskommunerna tagit fram ett programförslag som har sin utgångspunkt i gemensamma utmaningar, styrkeområden och specifika förutsättningar, med fokus på gränsregionala mervärden.

Den 18:e juni skickades programförslaget in till Näringsdepartementet. Efter att de har behandlat programförslaget kommer det att lämnas över till EU-kommissionen för vidare behandling och beslut. Ambitionen är att första utlysning ska kunna ske under våren eller sommaren 2022.

Hej!

Lämna dina kontaktuppgifterna nedan så kontaktar vi dig! Alternativt når du oss direkt via kontaktuppgifterna nedan.

Besöksadress